1400-18

فوتوسل ها (چشمی ها) مطابق شکل زیر بسته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.