آموزش نصب محصولات فک FAAC و جنیوس GENIUS

آموزش نصب جک برقی فک ( FAAC ) و جنیوس ( GENIUS )

آموزش نصب جک 391
آموزش نصب جک 400
آموزش نصب جک 402
آموزش نصب جک 412
آموزش نصب جک 422
GBAT300/GBAT400 آموزش نصب جک
C720 آموزش نصب جک
740/741 آموزش نصب جک
746/844 آموزش نصب جک
آموزش نصب جک 884
FALCON M5C/M8C/M14C آموزش نصب جک

آموزش نصب درب شیشه ای اتوماتیک فک ( FAAC )

A100 آموزش نصب درب شیشه ای اتوماتیک
(قسمت اول) A140T/A140 FAAC آموزش نصب درب شیشه ای اتوماتیک
(قسمت دوم) A140T/A140/A100 FAAC راهنمای برد 
A140T/A140/A100 FAAC خطاهای رایج درب شیشه ای اتوماتیک 

آموزش نصب راهبند فک ( FAAC ) و جنیوس ( GENIUS )

راهنمای نصب راهبند 615
راهنمای نصب راهبند 640/620
B680 راهنمای نصب راهبند
SPIN4 راهنمای نصب راهبند
SIMPLE راهنمای نصب راهبند

آموزش نصب راهبند ستونی فک ( FAAC )

J275 راهنمای نصب راهبند ستونی
J355 راهنمای نصب راهبند ستونی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۱۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۰۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۰۰ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک GBAT300/GBAT400 FAAC

آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ریلی C720 FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۷۴۰ / ۷۴۱ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب راهبند B680 FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ریلی ۸۸۴ FAAC

قطعات یدکی درب اتوماتیک فکFAAC و جنیوس GENIUS

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

گیربکس درب اتوماتیک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

کیت فلاشر

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

رسیور 433 فک – 2 کاناله

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

سرجک 412 فک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

پلیت و ته جک درب اتوماتیک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

میله ماردون جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

مغزی خلاص کن جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

مغزی خلاص کن فک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

خازن 8 میکروفاراد

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

آچار خلاص کن جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

مهره ماردون

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

پوسته جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

مدار فرمان 592

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

ریموت کنترل درب پارکینگ faac مدل 868

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

رسیور 868 فک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

پوسته 412 فک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

مرکز کنترل درب اتوماتیک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

ریموت کنترل درب پارکینگ faac مدل 433

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

ریموت کنترل درب پارکینگ جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

فلاشر درب اتوماتیک جنیوس

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

فلاشر درب اتوماتیک فک

قطعات یدکی درب اتوماتیک لولایی

سیم پیچ

قطعات یدکی 402

قطعات یدکی 402

شامل 13 قطعه یدکیمشاهده

قطعات یدکی 422

قطعات یدکی 422

شامل 14 قطعه یدکیمشاهده

قطعات یدکی 400

قطعات یدکی 400

شامل 15 قطعه یدکیمشاهده

قطعات یدکی 412

قطعات یدکی 412

شامل 11 قطعه یدکیمشاهده