درب اتوماتیک زیر سطحی از انواع دیگر درب‌های اتوماتیک است و برای مکان‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد که زیبایی ظاهری درب برای پیمانکار مهم است یا موقعیت نصب جک‌های بازویی وجود ندارد.

درب اتوماتیک زیر سطحی از انواع دیگر درب‌های اتوماتیک است و برای مکان‌هایی مورد استفاده قرار می گیرد که زیبایی ظاهری درب برای پیمانکار مهم است یا موقعیت نصب جک‌های بازویی وجود ندارد. این نوع جک ها ضد آب بوده و براساس نیروی وارد بر محور درب به صورت چرخشی عمل می کند. برای مشاوره رایگان و سفارش با همکاران ما در اصفهان خورشید از طریق تلفن، ایمیل، اینستاگرام و تلگرام می‌توانید تماس بگیرید.

این نوع جک ها ضد آب بوده و براساس نیروی وارد بر محور درب به صورت چرخشی عمل می کند.

برای مشاوره رایگان و سفارش با همکاران ما در اصفهان خورشید از طریق تلفن، ایمیل، اینستاگرام و تلگرام می‌توانید تماس بگیرید.